Mô tả

Xưởng sửa chữa bảo dưỡng thiết bị và kho chứa vật tư thiết bị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)

Xưởng sửa chữa bảo dưỡng thiết bị và kho chứa vật tư thiết bị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)

Tên dự án: Xưởng sửa chữa bảo dưỡng thiết bị và kho chứa vật tư thiết bị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS).
Địa điểm: Cảng Sao Mai Bến Đình, BR-VT.
Tổng mức đầu tư (tỷ đồng): 4,5.
Diện tích khối lượng: 13000 m2.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS).
Nhà thầu – khách hàng: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS).
Mô tả: Kho vật tư thiết bị có diện tích 12.000m2, tổng vốn đầu tư hơn 2,1 tỷ đồng. Xưởng sửa chữa bảo dưỡng thiết bị diện tích 540 m2, tổng vốn đầu tư 2,4 tỷ đồng. Cả 2 công trình này đều xây dựng theo kết cấu nhà thép tiền chế, có đầy đủ các hạng mục phụ trợ phục vụ việc chứa vật tư và sửa chữa bảo dưỡng thiết bị.