Mô tả

Vien dau khi phia Nam - HCM

Tên dự án: Viện Dầu khí phía Nam.
Địa điểm: Khu công nghệ cao – quận 9- TP. Hồ Chí Minh.
Tổng mức đầu tư (tỷ đồng): 1115.
Diện tích khối lượng: 41.407m2
Chủ đầu tư: Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).
Nhà thầu – khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) .
Mô tả: nhà văn phòng – nghiên cứu, Trung tâm phân tích thí nghiệm, Xưởng sản xuất thực nghiệm, Kho gia công mẫu, Kho mẫu giếng khoan, Khu xử lý nước thải sơ bộ riêng biệt và các công trình phụ trợ khác.