Mô tả

Tên dự án: Vật tư sửa chữa giàn khoan.
Địa điểm: Vùng biển ngoài khơi.
Tổng mức đầu tư (tỷ đồng): .
Diện tích khối lượng: .
Chủ đầu tư: Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro.
Nhà thầu – khách hàng: Công ty CP Xây Lắp Đường Ống Bể Chứa Dầu Khí (PVC-PT).
Mô tả: Thép tấm, thép hình, thép ống, tôn màu, tôn kẽm, tấm trần lysaght…..