Mô tả

Truường Đại học Dầu Khí Việt Nam

Tên dự án: Trường Đại học Dầu Khí Việt Nam.

Địa điểm: Phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng): 405.

Diện tích khối lượng: 12.000 m2.

Chủ đầu tư: Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Nhà thầu – khách hàng:Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC).

Mô tả: gồm 3 khối tòa nhà đáp ứng công năng văn phòng và phòng học; nhà công vụ cho giáo viên và ký túc xá sinh viên.