Mô tả

Tên dự án: Trụ sở Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC).
Địa điểm: 35D đường 30/4, TP. Vũng Tàu.
Tổng mức đầu tư (tỷ đồng): .
Diện tích khối lượng: .
Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC).
Nhà thầu – khách hàng: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC).
Mô tả: .