Mô tả

Tên dự án: Trụ sở công ty PV Shipyard
Địa điểm: cảng PTSC, Vũng Tàu
Tổng mức đầu tư (tỷ đồng):
Diện tích khối lượng:
Vật tư cung cấp: Tôn mái và nhà xe, Sắt thép
Chủ đầu tư: PV Shipyard
Nhà thầu – khách hàng: PVC-IC