Mô tả

Tên Dự Án: Xưởng vỏ tàu mở rộng
Diện tích: 10,000 m2
Vật tư cung cấp: Xà gồ Z250 mạ kẽm

 

12 11 10 9 8 3 4 5 6 7 2 1