Mô tả

Nha may Alpha-ECC - feature

Tên dự án: KCN Đông Xuyên, TP Vũng Tàu.
Địa điểm: Vùng biển ngoài khơi.
Tổng mức đầu tư (tỷ đồng): .
Diện tích khối lượng: 3000 m2.
Chủ đầu tư: Công ty CP XL Dầu Khí Miền Nam (Alpha-ECC).
Nhà thầu – khách hàng: Công ty CP XL Dầu Khí Miền Nam (Alpha-ECC).