Mô tả

Tên dự án: Nhà máy giày dép Grand Gain
Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng Xoài II,Xã Tiến Thành ,Thị xã Đồng Xoài Tỉnh Bình Phước Việt Nam
Tổng mức đầu tư (tỷ đồng): 1,300
Diện tích khối lượng: 1.5 ha.
Vật tư cung cấp: 78,000 m2 tôn màu Phương Nam (SSSC) 0.45mm
Chủ đầu tư: Grand Gain
Nhà thầu – khách hàng: Grand Gain