Mô tả

Kho lanh LPG Thi Vai - BR-VT

Tên dự án: Kho lạnh LPG Thị Vải, Cái Mép, BR-VT.
Địa điểm: Khu Công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tổng mức đầu tư (tỷ đồng): .
Diện tích khối lượng: 4.9 ha.
Chủ đầu tư: Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas).
Nhà thầu – khách hàng: Công ty CP Xây Lắp Đường Ống Bể Chứa Dầu Khí (PVC-PT).
Mô tả: dự án với tổng công suất tồn chứa LPG lạnh là 70.000 tấn (02 bồn x 35.000 tấn), thời gian vận hành 30 năm.