Mô tả

Hotel Pullman - Vung Tau

Tên dự án: Hotel Pullman.
Địa điểm: Vũng Tàu.
Tổng mức đầu tư (tỷ đồng): 1000.
Diện tích khối lượng: 3 ha.
Chủ đầu tư: Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
Nhà thầu – khách hàng: Cơ khí Đông Anh (Hà Nội).
Mô tả: Tổ hợp khách sạn 5 sao và Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế.