Tòa nhà Công ty PV Shipyard, cảng PTSC
Mô tả 

Tên dự án: Trụ sở công ty PV Shipyard 

Địa điểm: cảng PTSC, Vũng Tàu 

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng):

Diện tích khối lượng:

Vật tư cung cấp: Tôn mái và nhà xe, Sắt thép 

Chủ đầu tư: PV Shipyard 

Nhà thầu – khách hàng: PVC-IC