Nhà máy Thép Tung Ho – Bà Rịa Vũng Tàu
Mô tả

Hương Lý cung cấp 1000 lam gió cho nhà máy Thép Tung Hô, KCN Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu