Nhà máy đạm Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
Mô tả

Cung cấp tôn sửa chữa nhà máy đạm Phú Mỹ, BR-VT