Quảng cáo suốt đường Lê Hồng Phong
5 trụ quảng cáo trên đường Lê Hồng Phong, Vũng Tàu

Quảng cáo suốt đường Lê Hồng Phong

5 trụ quảng cáo trên đường Lê Hồng Phong, Vũng Tàu

Sign in to leave a comment
Công ty TNHH Hương Lý – Đi lên trong bước đường cùng
Sách Bà Rịa – Vũng Tàu: Thế và Lực mới trong thế kỷ XX1, phần II: Toàn cảnh kinh tế, trang 207