Sách Gương mặt doanh nhân hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, trang 78, ngày 30/04/2006